Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO-Loket Heerlen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Welzijnsorganisatie Alcander - Alcander
Of je nu op zoek bent naar vrijwilligerswerk, even niet zo lekker in je vel zit of je huishoudboekje weer op orde wilt krijgen. Een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding voor de kinderen zoekt, graag actief wilt worden in je buurt of verdwaalt bent in wetten en regels. Welzijnsorganisatie Alcander helpt je op weg. Bij jou in de buurt, of online!

Verbeter de buurt - Verbeter de buurt
Verbeter de buurt bemiddelt kortgezegd tussen buurtverbeteraars en gemeentes, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt, en ermee aan de slag kan gaan! Een groot voordeel hierbij is dat Verbeterdebuurt een centraal punt levert voor het maken van meldingen, en dat op een eenvoudige, transparante manier. Zo kunnen we samen zorgen voor verbetering; een buurt maak je immers met elkaar.

Oranjefonds - Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

De Huurdersbelangen Vereniging Groot Hoensbroek - Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek
De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is actief voor de huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek. Onze vereniging is in 2001 ontstaan uit een samengaan van de huurders(belangen)verenigingen in Hoensbroek en is actief voor de huurders van de voormalige Woningstichting Hoensbroeck en de Contactraad van deze Woningstichting