Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

Doelstellingen van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Het doel van SBMG is het welbevinden van de bewoners van de buurt Maria-Gewanden samen met de bewoners te bewaken en te verbeteren. Dit willen we bereiken door het versterken door activiteiten op sociaal, educatief en cultureel gebied met professionals en de bewoners.


Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect van welbevinden. Daarom werken we samen met instanties als politie, handhaving en gemeente om de veiligheid te bewaken en te verbeteren.

Prettig wonen
Een prettige woonomgeving draagt bij aan het algemene welbevinden. SBMG spoort knelpunten op en lost ze samen met de gemeente en woningcorporaties op.
Normafwijkend gedrag is hinderlijk in een samenleving. Het signaleren van dat gedrag, en het onder de aandacht brengen van bevoegde instanties, is een middel om de leefbaarheid in de buurt te behouden en te verbeteren.
Gevoelens van eenzaamheid en/of geïsoleerdheid willen we signaleren en aanpakken door deze groep mensen betrekken bij activiteiten.
We willen alle bewoners betrekken bij activiteiten in de buurt, en ze stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het origaniseren van buurtactiviteiten.

Gezondheid
We willen mede zorg dragen voor voldoende aanbieders op het gebied van gezondheid, zorg en sport.

Samenwerking
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden hecht er veel waarde aan om haar doelstellingen te verwezenlijken. Dit doen we samen met alle verenigingen en andere instanties in Maria-Gewanden.

Wij hebben een verbindingsfunctie tussen buurtbewoners, verenigingen en instanties.
Wij stimuleren initiatieven van buurtbewoners.
Wij Faciliteren activiteiten van buurtbewoners