De wijkagent: Jos Larue

Jos Larue houdt sinds 1 januari 2017 toezicht in dit gebied en werkt eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden. Tevens neemt hij gedurende een vooralsnog onbekende periode de wijk Mariarade voor zijn rekening.

Jos vertelt: "Na 18 jaar als wijkagent werkzaam te zijn geweest in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig te Heerlen was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze hoop ik te vinden in "mijn” nieuwe wijken. Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijk. lk wil aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie.Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijkgerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het basisteam Heerlen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) . Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112".

Taken
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd, werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Kijk op www.politie.nl

Onder het kopje 'Mijn buurt' vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Veilig op vakantie
Vakantietijd is inbraaktijd. Wijkagent Jos Larue: “Inbrekers hebben hun agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit richten zij zich bij hun tocht door de straten op standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat verkleint de kans op een nare thuiskomst.”

Uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen licht aan in avondschemer zijn de belangrijkste signalen die iedereen kan voorkomen. Geef het huis een bewoonde indruk, is het advies. Maar dieven struinen niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en via de sociale media. Voicemails met vakantiemeldingen en vandaag geplaatste foto’s of berichten van vakantiepret aan de Cote d’Azur betekenen dat de bewoners de komende nacht in ieder geval nog niet thuis zijn.

Tips voor als u op vakantie gaat:
- Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk ook aan wc, kelder, schuur en balkon.
- Controleer hang- en sluitwerk op gebreken.
- Laat geen sleutel aan de binnenkant van het slot zitten.
- Haal kostbaarheden uit het zicht.
- Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. Vraag uw bank om een kluis.
- Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie bent. Zorg voor een bewoonde indruk.
- Vraag buren uw huis en erf in de gaten te houden.
- Laat planten in de vensterbank staan. Vraag iemand ze water te geven.
- Regel met tijdschakelaars per avond wisselende verlichting.
- Laat post en kranten uit de brievenbus halen.
- Doe de gordijnen niet dicht.
- Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter.
- Ladders, vuilcontainers en andere tuinmaterialen zijn voor dieven ideaal klimmateriaal. Haal ze zo mogelijk uit uw tuin.
- Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op slot. Ook binnen.
- Maak geen melding op Twitter, Facebook of op uw weblog, waarin staat dat u op vakantie gaat.
- Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en e-mail.
- Voorzie waardevolle goederen van een merkteken. Maak er desnoods foto’s van.

Tips voor onderweg
- Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan uw auto/caravan of boot goed af
- Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter
- Leg geen mobiele telefoons, camera's of andere waardevolle spullen in het zicht
- Draag paspoort, geld en creditcard in een halstasje of heuptasje.

Ter plekke
- Sluit de auto, boot, caravan, hotelkamer of hut altijd goed af
- Berg waardevolle papieren, creditcards et cetera op in een kluisje
- Neem zo min mogelijk contant geld mee
- Let goed op uw spullen op drukke plaatsen (bijvoorbeeld in een rij en bij gedrang)
- Draag uw bezittingen zo min mogelijk zichtbaar voor vreemden

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. De gegevens van uw wijkagent staan op www.politie.nl.
Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, vindt u de naam van uw wijkagent en het dichtstbijzijnde politiebureau.
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

Camera in beeld
Al jaren bestaat binnen de politie de behoefte om te weten waar onze “extra ogen”, oftewel de beveiligingscamera’s hangen ten behoeve van het opsporingsproces. Door de toename van camera’s binnen onze maatschappij is deze behoefte steeds sterker geworden.
“Camera in beeld” is een digitale kaart waarop je kunt zien waar camera’s hangen. Het kan namelijk zo zijn dat camera’s waarmee ondernemers of burgers hun panden of goederen bewaken, een deel van de openbare weg bestrijken. Dit is soms niet te voorkomen en volgens de wet wordt dit dan ook toegestaan.
De politie kijkt voor een onderzoek even op “camera in beeld” en ziet in één oogopslag welke camera’s zicht hebben op de openbare weg en mogelijk iets hebben geregistreerd over een incident. “Camera in beeld” draagt op deze manier bij aan een effectievere en snellere opsporing.
Aanmelden van uw camera’s kan op www.politie.nl/cib. Hoe meer burgers en ondernemers dit doen, hoe effectiever we als politie kunnen werken. Doelstelling is zoveel mogelijk camera’s vast te leggen in heel Nederland.