Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO-Loket Heerlen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Welzijnsorganisatie Alcander - Alcander
Of je nu op zoek bent naar vrijwilligerswerk, even niet zo lekker in je vel zit of je huishoudboekje weer op orde wilt krijgen. Een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding voor de kinderen zoekt, graag actief wilt worden in je buurt of verdwaalt bent in wetten en regels. Welzijnsorganisatie Alcander helpt je op weg. Bij jou in de buurt, of online!

Verbeter de buurt - Verbeter de buurt
Verbeter de buurt bemiddelt kortgezegd tussen buurtverbeteraars en gemeentes, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt, en ermee aan de slag kan gaan! Een groot voordeel hierbij is dat Verbeterdebuurt een centraal punt levert voor het maken van meldingen, en dat op een eenvoudige, transparante manier. Zo kunnen we samen zorgen voor verbetering; een buurt maak je immers met elkaar.

Oranjefonds - Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

De Huurdersbelangen Vereniging Groot Hoensbroek - Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek
De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is actief voor de huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek. Onze vereniging is in 2001 ontstaan uit een samengaan van de huurders(belangen)verenigingen in Hoensbroek en is actief voor de huurders van de voormalige Woningstichting Hoensbroeck en de Contactraad van deze Woningstichting

De Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden werkt samen met een aantal participanten

Politie
Jos larue, Wijkagent 

Handhaving
Marc Geelen

Alcander - Website
Jeroen Hoovers (opbouwwerker Kasteelbuurt) 

Woonpunt - Website
Denise Maas 

Terschuren
Paul Meijers 

Scouting de Stutters - Website
Dick Dokter 

Speeltuin Maria-Gewanden - Website
Katinka Bloem

Heemkundevereniging - Website
Jan Bus 

Bewonerscomité Juliana-Bernardlaan
Onno Janssen-van Galen 

Stichting Wingerdhuis
Jeu van der Lingen

Stichting Schurenberger Park - Website
Jolanda Ermers
Hans Ermers
Dick Dokter
Dennis Dokter
Jacqueline Salassa
Ralph Spaetgens
Lars Spaetgens

Zangkoor 'Sing 4 Joy' (voorheen: de Zanglijsters) - Facebook
Sandra Spaetgens

Wilt U meedoen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die voor onze wijk willen opkomen.
Stuur dan een bericht via onze contactpagina als je geïnteresseerd bent.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Jo Hermanns
Secretaris: Jo Hermanns
1e Penningmeester: Hans Smits
2e Penningmeester: Jeu van der Lingen

Jolanda Ermers

Peter Sikora


Algemeen bestuur

Ben Maes
Corina de Greef
Marianne Isenborghs
Ger van Krevel
Jolanda Ermers
Peter Sikora

Binnen de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden zijn meerdere werkgroepen actief.

Werkgroep Senioren
Jeu van der Lingen
Marianne Isenborghs

Werkgroep Communicatie
Jo Hermanns
Hans Ermers
Peter Sikora

Werkgroep ICT
Ben Maes

Werkgroep Onderhoud Openbaar Groen
Jo Hermanns
Jeu van der Lingen
Corina de Greef

Huurders Belangen Vereniging HBVGH - Website HBVGH
Jeu van der Lingen

Schopla
Jacqueline Mertens
Servé Sullot

Hoensbroekse Amateurkunsten HAK - Website HAK
Jo Hermanns
Peter Sikora 

Buurtwethouder
Peter van Zutphen

Gebiedsregisseur
Wieteke Schroeders

Stadsdeelcoördinator
Remko van Hummel